CFO.tools е разработен от екипа на Дил Аналитикс ООД и със съдействието на специалисти по МСФО, одит и данъци.

Повече информация за нас може да намерите на адрес:

https://dillanalytics.com/about-us/