МСФО9 опростен подход

Лиценз Обхват Продължителност Цена
МСП Обработка на до 10 000 документа* 1 година EUR 300 без ДДС
Бизнес Обработка на до 50 000 документа* 1 година EUR 500 без ДДС
Бизнес+ Обработка на до 150 000 документа*  1 година EUR 700 без ДДС
Ентерпрайз Обработка на до 350 000 документа* 1 година EUR 900 без ДДС
Ентерпрайз+  Обработка на до 1 млн. документа* 1 година EUR 1 100 без ДДС
Custom Повече от 1 млн. документа* 1 година Моля, свържете се с нас

* С документи се означават записи за фактури, плащания и др.

 

МСФО9 общ подход - заеми

Цената за използване се базира на броя на оценяваните инструменти. 

Брой инструменти Обхват Продължителност Цена
1 Заеми  1 година EUR 300 без ДДС
2 Заеми 1 година EUR 500 без ДДС
3 Заеми 1 година EUR 700 без ДДС
4 Заеми 1 година EUR 900 без ДДС
от 5 до 20 Заеми 1 година EUR 1 100 + EUR 200 за всеки следващ без ДДС
Над 20 Заеми 1 година Моля, свържете се с нас

 

МСФО9 общ подход - ECL на гаранции

Цената за използване се базира на броя на оценяваните инструменти. 

Брой инструменти Обхват Продължителност Цена
1 Заеми  1 година EUR 300 без ДДС
2 Заеми 1 година EUR 500 без ДДС
3 Заеми 1 година EUR 700 без ДДС
4 Заеми 1 година EUR 900 без ДДС
от 5 до 20 Заеми 1 година EUR 1 100 + EUR 200 за всеки следващ без ДДС
Над 20 Заеми 1 година Моля, свържете се с нас

 

МСФО9 общ подход - индивидуални вземания

Цената за използване се базира на броя на оценяваните инструменти. 

Брой инструменти Обхват Продължителност Цена
1 Заеми  1 година EUR 300 без ДДС
2 Заеми 1 година EUR 500 без ДДС
3 Заеми 1 година EUR 700 без ДДС
4 Заеми 1 година EUR 900 без ДДС
от 5 до 20 Заеми 1 година EUR 1 100 + EUR 200 за всеки следващ без ДДС
Над 20 Заеми 1 година Моля, свържете се с нас

 

МСФО9 общ подход - Фаза 3 експозиции

Цената за използване се базира на броя на оценяваните инструменти. 

Брой инструменти Обхват Продължителност Цена
1 Заеми  1 година EUR 300 без ДДС
2 Заеми 1 година EUR 500 без ДДС
3 Заеми 1 година EUR 700 без ДДС
4 Заеми 1 година EUR 900 без ДДС
от 5 до 20 Заеми 1 година EUR 1 100 + EUR 200 за всеки следващ без ДДС
Над 20 Заеми 1 година Моля, свържете се с нас

 

Трансферно ценообразуване - пазарен лихвен процент

Цената за използване се базира на броя на оценяваните инструменти. 

Брой инструменти Обхват Продължителност Цена
1 Заеми  1 година EUR 300 без ДДС
2 Заеми 1 година EUR 500 без ДДС
3 Заеми 1 година EUR 700 без ДДС
4 Заеми 1 година EUR 900 без ДДС
от 5 до 20 Заеми 1 година EUR 1 100 + EUR 200 за всеки следващ без ДДС
Над 20 Заеми 1 година Моля, свържете се с нас

 

Трансферно ценообразуване - лихва по гаранции

Цената за използване се базира на броя на оценяваните инструменти. 

Брой инструменти Обхват Продължителност Цена
1 Заеми  1 година EUR 300 без ДДС
2 Заеми 1 година EUR 500 без ДДС
3 Заеми 1 година EUR 700 без ДДС
4 Заеми 1 година EUR 900 без ДДС
от 5 до 20 Заеми 1 година EUR 1 100 + EUR 200 за всеки следващ без ДДС
Над 20 Заеми 1 година Моля, свържете се с нас

Консултантски услуги

Консултантски услуги по внедряване и използване на инструментите се предлагат на базова часова ставка от EUR 150 без ДДС.