Този уебсайт използва бисквитки
×

CFO.tools е платформа с финансови инструменти за целите на прилагането на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), изготвянето на данъчни и други анализи, необходими във финансовата функция във фирмата. Нашата цел е да предложи ефективни, достъпни, лесни за работа, въпреки това съобразени с изискванията инструменти, които да са в помощ на финансови директори, счетоводители и одитори.

За счетоводни и одиторски компании, CFO.tools предоставя ефективен начин за обслужване на вашите клиенти, по отношение на анализи и финансови аспекти в стандарти и регулации.

Можете да регистрирате безплатен акаунт за достъп до системата на адрес go.cfo.gools

Гаранция за качество

Нашите инструменти са разработени от екип със значителен опит в областта на финансите, оценките, и статистическите анализи, в тясно сътрудничество със опитни специалисти в областта на МСФО и данъци. Всички предлагани инструменти вече се прилагат от 2018 г. в малки, средни и големи предприятия (вкл. холдингови дружества) в България и Европа, одитирани от местни и международни одитори (вкл. Big4).

Ясна методология

Инструментите са разработени с ясна методология и документация, която дава представа за нивото на детайл, входните данни и допускания, процеса на обработка и изчисляване.

Цялостна услуга

В допълнение към инструментите и тяхната документация, нашият екип може да ви съдейства при използване на инструментите, обработката на информация или интерпретиране на резултатите.

Ако сте счетоводна къща или одиторска компания, ние ви предоставяме безплатно обучение, така че вашите специалисти да могат да използват уверено и ефективно инструментите за ваши клиенти.


TOP